För större format klicka på bilden.

Administrationsavdelningen

Konferensrum

Verkstaden

Svetsverkstad
Svetsverkstad

Tidigare arbeten

Lagerfästen
ejektorrör i rostfritt
Maskinstativ till special maskin
Rudvi Fritid Montering av hall Rudvi fritid

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Teleskoplastare Merlo

Tidigare arbeten

Kanal till fiskväg.
Sump till fiskväg
Oljetank
Vattentank
Vagn för byte av maskinvals.
Dammlucka omfattande renovering och ombyggnation
Polermaskin för test av golv.