För större format klicka på bilden.

Administrationsavdelningen

Konferensrum Konferensrum Konferensrum

Verkstaden

Svetsverkstad Svetsverkstad Svetsverkstad
Svetsverkstad1 Svetsverkstad1 Svetsverkstad

Tidigare arbeten

Bildnamn Bildnamn Lagerfästen
Bildnamn Bildnamn ejektorrör i rostfritt
Bildnamn Bildnamn Maskinstativ till special maskin
Rudvi Fritid Montering av hall Rudvi fritid

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Teleskoplastare Merlo

Tidigare arbeten

Bildnamn Bildnamn Kanal till fiskväg.
fisk fisk Sump till fiskväg
Bildnamn Bildnamn Oljetank
Bildnamn Bildnamn Vattentank
Bildnamn Bildnamn Vagn för byte av maskinvals.
dammlucka dammlucka Dammlucka omfattande renovering och ombyggnation
tumlare tumlare Polermaskin för test av golv.