För större format klicka på bilden.

Administrationsavdelningen

Konferensrum Konferensrum Konferensrum Konferensrum Konferensrum Konferensrum

Verkstaden

Svetsverkstad Svetsverkstad Svetsverkstad Svetsverkstad Svetsverkstad Svetsverkstad
Svetsverkstad1 Svetsverkstad1 Svetsverkstad1 Svetsverkstad1 Svetsverkstad1 Svetsverkstad

Tidigare arbeten

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Lagerfästen
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn ejektorrör i rostfritt
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Maskinstativ till special maskin
Rudvi Fritid Montering av hall Rudvi fritid

Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Teleskoplastare Merlo

Tidigare arbeten

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Kanal till fiskväg.
fisk fisk fisk fisk fisk Sump till fiskväg
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Oljetank
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Vattentank
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Vagn för byte av maskinvals.
dammlucka dammlucka dammlucka dammlucka dammlucka Dammlucka omfattande renovering och ombyggnation
tumlare tumlare tumlare tumlare tumlare Polermaskin för test av golv.